MNC group - инжиниринг, альтернативная энергетика: биогаз и когенерация в Украине

Tue08122020

Самое популярное:
Back Home

Закон України «Про відходи»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в
такому значенні:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари
(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі
властивості і не мають подальшого використання за місцем їх
утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має
намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
{ Абзац другий статті 1 в редакції Законів N 3073-III ( 3073-14 )
від 07.03.2002, N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні,
хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють  детальнiше ->>