MNC group - инжиниринг, альтернативная энергетика: биогаз и когенерация в Украине

Tue08122020

Самое популярное:
Back Законодательство КМУ, Постановление по альтернативной энергетике № 126

КМУ, Постановление по альтернативной энергетике № 126

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 2009 р. N 126
Київ

Про особливості приєднання до електричних
мереж об'єктів електроенергетики, що
виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 57 ( 57-2010-п ) від 27.01.2010 }

 


Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

 

1. Установити, що:

організаційно-технічні  заходи із створення умов для передачі
електричної  енергії  в  місцеві  (локальні) електричні мережі від
точки  приєднання  установки,  що  виробляє  електричну  енергію з
використанням  альтернативних джерел, з установленою потужністю до
10  МВт  (далі  -  установка  з  виробництва  електричної енергії)
здійснюються  відповідно  до  договору  про приєднання. Ліцензіат,
який провадить діяльність з передачі електричної енергії місцевими
(локальними)  електричними мережами з використанням власних мереж,
у  своїх  інвестиційних  програмах  враховує  витрати, пов'язані з
приєднанням  установок  з виробництва електричної енергії. { Абзац
другий  пункту  1  в  редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2010-п ) від
27.01.2010 }

Примірний договір  про  приєднання   до   електричних   мереж
установки з виробництва електричної енергії затверджує Національна
комісія регулювання електроенергетики;

точкою приєднання є межа земельної ділянки власника установки
з  виробництва  електричної  енергії  або  за  його згодою частина
земельної ділянки, відведеної для розташування такої установки.

2. Власник установки з виробництва електричної  енергії  може
реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на
оптовому ринку електричної енергії,  або енергопостачальникові  за
регульованим тарифом, або безпосередньо споживачам у встановленому
законодавством порядку за  договором  купівлі-продажу  електричної
енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.

Примірний договір    купівлі-продажу   електричної   енергії,
виробленої  з  використанням  альтернативних  джерел,   затверджує
Національна комісія регулювання електроенергетики.

3. Рекомендувати     Національній     комісії     регулювання
електроенергетики:

під  час  затвердження інвестиційних програм ліцензіата, який
провадить  діяльність  з  передачі  електричної  енергії місцевими
(локальними)  електричними мережами з використанням власних мереж,
врахувати   компенсацію   його  витрат  пов'язаних  з  приєднанням
установок з виробництва електричної енергії; { Абзац другий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2010-п ) від 27.01.2010 }

установити, що власником установок з виробництва  електричної
енергії    дозволяється   провадити   діяльність   з   виробництва
електричної енергії без відповідної ліцензії.

4. Міністерству  палива  та  енергетики  визначити  з   числа
організацій,  що  належать  до  сфери  його управління,  такі,  що
розробляють проектно-кошторисну документацію за  вихідними  даними
технічних  умов,  які  видаються з метою приєднання до електричних
мереж установок з виробництва електричної енергії.

5. Рекомендувати органам місцевого  самоврядування  провадити
відведення    земельних    ділянок    для   будівництва   об'єктів
електроенергетики з метою забезпечення приєднання  до  електричних
мереж  установок  з  виробництва  електричної енергії в найкоротші
строки.


Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37