MNC group - инжиниринг, альтернативная энергетика: биогаз и когенерация в Украине

Tue08122020

Самое популярное:
Back Законодательство Постановление по зелёному тарифу №828

Постановление по зелёному тарифу №828

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 липня 2009 року N 828
Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:


Затвердити зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 32, виклавши його в новій редакції, що додається.


Голова Комісії     В. Кальченко


ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива та енергетики України     Ю. Продан
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва             О. КужельЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 22 січня 2009 р. N 32
(у редакції постанови НКРЕ
від 16 липня 2009 р. N 828)Порядок
установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності


1. Загальні положення
1.1. Порядок установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності (далі - Порядок), розроблений відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" та з метою стимулювання розвитку альтернативної енергетики.


1.2. Цей Порядок використовується Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при затвердженні "зеленого" тарифу, установленні або перегляді величин "зеленого" тарифу, фіксованих мінімальних розмірів "зеленого" тарифу та застосовується для суб'єктів господарювання з метою стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Порядок стимулювання поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії в установленому порядку за умови використання альтернативних джерел енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, газу метану від дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів (з використанням гідроенергії - лише малі гідроелектростанції, установлена потужність кожної з яких не перевищує 10 МВт) (далі - суб'єкти господарювання).
Порядок не поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії на об'єктах електроенергетики з одночасним використанням альтернативних джерел енергії та використанням традиційних видів енергії (традиційних видів палива).


1.3. "Зелений" тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії, виробленої лише малими гідроелектростанціями), і діє до 01.01.2030.
1.4. Величина "зеленого" тарифу встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.


1.4.1 Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 1,2.
Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 1,4.
Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 2,1.

1.4.2. Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Біомасою є продукти, що складаються повністю або частково з речовин рослинного походження, які можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них. Для електроенергії, виробленої з біомаси, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 2,3.


1.4.3. Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 4,8.
Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 4,6.
Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які змонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт, а також для об'єктів, змонтованих (установлених) на фасадах будинків, будівель та споруд, незалежно від їх граничної потужності, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 4,4.


1.4.4. Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які експлуатують малі гідроелектростанції, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями.
Для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями, коефіцієнт "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 0,8.


1.4.5. Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії, виробленої об'єктами електроенергетики, уведеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини. Суттєво модернізованими об'єктами електроенергетики, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, вважаються об'єкти, вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п'ятдесят відсотків первісної вартості такого обладнання.
Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії застосовується за умови, що починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 30 відсотків, а починаючи з 1 січня 2014 року - п'ятдесят відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2011 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж тридцять відсотків.
Такий порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб'єкта господарювання.


1.5. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування в євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Порядку, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України, який становив 1085,5460 гривень за 100 євро, на зазначену дату.
Рішення щодо установлення величин фіксованих мінімальних розмірів "зеленого" тарифу станом на 1 січня 2009 року для кожного виду альтернативної енергії у відповідності до цього Порядку приймається НКРЕ на відкритому засіданні Комісії. Таке рішення розміщується на веб-сайті НКРЕ та публікується у друкованому виданні Комісії - інформаційному бюлетені НКРЕ.


1.6. Величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
При перегляді величин "зелених" тарифів за кожним видом альтернативної енергії для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за умови   NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ   /  NЄВРО.01.01.2009    > 1,

застосовується така формула:

ВТАРИФ.ХХ.ХХ.ХХХХ = ВТАРИФ.01.01.2009  х (  NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ / NЄВРО.01.01.2009)


, де ВТАРИФ.ХХ.ХХ.ХХХХ - величина "зеленого" тарифу на дату перегляду ХХ.ХХ.ХХХХ;
ВТАРИФ.01.01.2009 - величина "зеленого" тарифу на 01.01.2009, розрахована за правилами цього Порядку;
NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ - офіційний курс гривні щодо євро Національного банку України на дату перегляду "зеленого" тарифу ХХ.ХХ.ХХХХ;
NЄВРО.01.01.2009 - офіційний курс гривні щодо євро Національного банку України на 01.01.2009, що становив 1085,546 гривень за 100 євро.
За умови
NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ   /  NЄВРО.01.01.2009 <= 1, при перегляді величин "зелених" тарифів для суб'єктів господарювання застосовується формула: ВТАРИФ.ХХ.ХХ.ХХХХ = ВТАРИФ.01.01.2009.
На кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів НКРЕ переглядає для кожного суб'єкта господарювання величини "зелених" тарифів. Рішення щодо перегляду за кожним видом альтернативної енергії величини "зелених" тарифів приймається НКРЕ на відкритих засіданнях. Таке рішення розміщується на веб-сайті НКРЕ та публікується у друкованому виданні Комісії - інформаційному бюлетені НКРЕ.


2. Умови затвердження і перегляду "зеленого" тарифу
2.1. Суб'єкт господарювання подає до НКРЕ заяву щодо затвердження "зеленого" тарифу за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій формі:
пояснювальна записка з детальною інформацією про суб'єкта господарювання (форма власності підприємства; установлена потужність генеруючого обладнання; характеристики генеруючого обладнання);
розрахунок собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії (додаток 2), який виконується відповідно до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про оподаткування прибутку підприємств";
обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, кошториси, розшифровки, довідку про середньо-спискову чисельність персоналу, довідку про балансову вартість основних фондів із розбивкою за групами станом на дату подання заяви про затвердження "зеленого" тарифу);
пояснювальна записка до робочого проекту будівництва об'єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;
копія технічних умов на підключення нових електроустановок суб'єкта господарювання - виробника електричної енергії, що використовує альтернативні джерела енергії, отримана у відповідності до чинного законодавства;
свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;
копія кошторисної документації на здійснення реконструкції, модернізації та технічного переоснащення за рахунок власних чи залучених коштів;
починаючи з 1 січня 2012 року підтверджуючий документ того, що у відповідності до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики та їх складових питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики становить не менше тридцяти відсотків, починаючи з 1 січня 2014 року - п'ятдесят відсотків;
у разі виробництва суб'єктом господарювання електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання, починаючи з 1 січня 2011 року, підтверджуючий документ того, що у вартості виробництва використаних сонячних модулів питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж тридцять відсотків.


2.2. НКРЕ розглядає заяву та додані документи до неї протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів, після чого протягом 15 календарних днів виносить питання щодо затвердження "зеленого" тарифу на відкрите засідання Комісії, про що повідомляє суб'єкта господарювання.


2.3. Рішення про затвердження "зеленого" тарифу та встановлення величини "зеленого" тарифу оформляються відповідною постановою НКРЕ для кожного суб'єкта господарювання.


2.4. Суб'єкти господарювання, які реалізують електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за "зеленим" тарифом, щоквартально до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця надають до НКРЕ звіт про діяльність суб'єкта господарювання з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (додаток 3).


2.5. НКРЕ переглядає величину "зеленого" тарифу у разі, якщо вона менша за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів другого класу напруги перераховується в національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.


3. Умови припинення дії "зеленого" тарифу
3.1. Підставою для припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, що використовує альтернативні джерела енергії, можуть бути такі обставини:
1) закінчення терміну дії "зеленого" тарифу;
2) ненадання суб'єктом господарювання до НКРЕ інформації або надання недостовірної інформації про діяльність суб'єкта господарювання з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
3) анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензії на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
4) в інших випадках, передбачених законодавством.

Начальник управління
генеруючих підприємств      
В. Волошенюк